Szkolny Konkurs Recytatorski

2018-03-27

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VII.

27 marca 2018r. - w Światowym Dniu Teatru - na poddaszu naszej szkoły odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VII. W jury konkursu zasiadły panie:
E. Laska, D. Jurczykowska i I. Przeliosz.

Uczestniczki, w tym roku podobnie jak w latach poprzednich królowały na scenie dziewczęta, zaprezentowały wybrane fragmenty prozy i poezji. Zgodnie z regulaminem prezentacja nie mogła przekroczyć 5 minut, recytatorki, z aptekarską dokładnością, wykorzystały swój czas. Szkolną scenę zdominowały zabawne i pełne humoru, ale
i nieskrywanej ironii wiersze Jerzego Ludwika Kerna. Wszystkie prezentacje były piękne i jury miało twardy orzech do zgryzienia. Po długiej naradzie zdecydowało się przyznać Grand Prix uczennicom: Zofii Bugierze kl. VI i Hannie Szumiło kl. Vb, pierwsze miejsce, również ex aequo, zdobyły Hanna Błażejewska kl. VI i Julia Śliwińska kl. VIIa, zaś drugie przypadło trzem uczennicom – Anecie Hajnce, Zofii Zimny i Sandrze Michalskiej.

11 kwietnia br. Z. Bugira i H. Szumiło zaprezentują wybrane przez siebie teksty w Miejskim Konkursie Recytatorskim Rybnik 2018, który odbędzie się w MDK w Rybniku. Trzymamy kciuki!

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach