Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie

2018-12-03

30 listopada 2018 r. odbył się w naszej szkole XVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie dla klas I-III. W tym roku konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku.  W rywalizacji wzięły udział trzyosobowe drużyny z następujących szkół: ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, SP 15, SP 35, SP 13 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Zwyciężyła drużyna z ZSP nr 5, drugie miejsce zajęli uczniowie z ZSP nr 6 a trzecie miejsce uczniowie z ZSP nr 4. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o Śląsku, kształtowanie poczucia więzi ze swoim regionem oraz integracja społeczności rybnickich szkół. Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem "100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę". Jednym z zadań było przygotowanie piosenki patriotycznej. Uczestnicy musieli również wykazać się znajomością śląskich tradycji i obyczajów, gwary śląskiej oraz podstawowych wiadomości dotyczących Rybnika. Wykonywali wiele zadań m.in. rozwiązywali krótki test, krzyżówkę, tłumaczyli słówka z gwary na język polski, rozpoznawali melodie śląskich pieśni a także robili świąteczne pierniki. Do walki  uczniów zagrzewały  pięcioosobowe zespoły dopingujące, które skandowały okrzyki i wspólnie śpiewały śląskie przyśpiewki. Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Po zakończonej rywalizacji organizatorzy zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.
Konkurs przygotowały Jolanta Kurasz i Agnieszka Kuś.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach