Dla uczniów i rodziców

pdf
512258

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Zakończenie I semestru 25 stycznia 2019r.
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia, 16 kwietnia, 17 kwietnia 2019r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

02 listopada 2018r., 02 stycznia 2019r., 02 maja 2019 r.,

15 kwietnia 2019r., 16 kwietnia 2019r., 17 kwietnia 2019r., - organizacja sprawdzianu po klasie ósmej

21 grudnia 2018r.- zajęcia z wychowawcami klas;

03 czerwca 2019r.- obchody Dnia Dziecka

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach