pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- zajęcia rewalidacyjne

- logopedia

- zajęcia rozwijające

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach