Ogłoszenia

Szanowni Państwo,


na podstawie posiadanych na chwilę obecną wiadomości informuję, że zajęcia dydaktyczne do końca tygodnia nie będą organizowane. Zajęcia opiekuńcze na świetlicy będą odbywały się w godz.7,00-15,15 ; przygotowywany będzie obiad. Proszę o zgłoszenie dziecka na obiad telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem (dzień wcześniej bądź w dniu wydania obiadu do 8,15). W dalszym ciągu proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły i e-dziennika.
Dziękujemy za okazywaną cierpliwość i wyrozumiałość.

G.Szarpak-Jondro

Szanowni Państwo,


dziękujemy za okazywaną cierpliwość i wyrozumiałość. Niestety, w dniu jutrzejszym nadal nie mamy możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych. Będą organizowane zajęcia opiekuńcze na świetlicy w godz.7,00-15,15. Będzie możliwość przygotowania obiadu. W związku z tym proszę zainteresownych o zgłoszenie dziecka na obiad telefonicznie w dniu dzisiejszym (tj. we wtorek 23.04.19r.) do godz.15,45 bądź jutrzejszym do godz.8,15. Proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły i e-dziennika.


G.Szarpak-Jondro

Szanowni Państwo,


informuję, że  w dniu jutrzejszym (tj.12.04.19r.) strajk będzie kontynuowany. Zajęcia dydaktyczne nadal są odwołane. Nadal proszę o śledzenie sytuacji w mediach i odczytywanie e-dziennika.
W razie jakichkolwiek pytań, niepewności proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Z powazaniem,

G. Szarpak-Jondro

 

 

 

Szanowni Państwo,


informuję, że zgodnie z moją wiedzą na chwilę obecną, w dniu jutrzejszym (tj.11.04.19r.) strajk będzie kontynuowany. Zajęcia dydaktyczne nadal są odwołane. Nadal proszę o śledzenie sytuacji w mediach i odczytywanie e-dziennika.
W razie jakichkolwiek pytań, niepewności proszę o kontakt ze szkołą.


Z poważaniem
G.Szarpak-Jondro

Szanowni Państwo,


informuję, że zgodnie z moją wiedzą na chwilę obecną, w dniu jutrzejszym (tj.10.04) strajk będzie kontynuowany. Zajęcia dydaktyczne nadal są odwołane. Opieka świetlicowa zostanie zorganizowana w godz. 7,00-15,15. Ze względów organizacyjnych i ograniczonych możliwości organizacji pracy świetlicy proszę o informację telefoniczną osoby, których dzieci tej opieki potrzebują. Nadal proszę o śledzenie sytuacji w mediach i odczytywanie e-dziennika.

Z poważaniem
G.Szarpak-Jondro

Szanowni Państwo,


informuję, że sytuacja jak na razie nie uległa zmianie i w dniu jutrzejszym (tj.09.04.19r.) zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały. Opieka świetlicowa zostanie zorganizowana w godz. 7,00-15,15. Ze względów organizacyjnych i ograniczonych możliwości organizacji pracy świetlicy proszę o informację telefoniczną osoby, których dzieci tej opieki potrzebują.

Nadal proszę o śledzenie sytuacji w mediach i odczytywanie e-dziennika.

Z poważaniem
G.Szarpak-Jondro
dyrektor szkoły

Szanowni Państwo,


w związku z zaistniałą sytuacją informuję, że nie jestem w stanie zorganizować w dniu dzisiejszym (tj.08.04.2019r.) zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Nie będą się odbywały lekcje. W razie konieczności zapewniam opiekę świetlicową przy bardzo ograniczonych możliwościach.
Za utrudnienia przepraszamy. W razie jakichkolwiek pytań i trudności proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 324229446.


Proszę również o śledzenie e- dziennika. Postaram się na bieżąco informować Państwa o zmianie sytuacji.

Z poważaniem
G.Szarpak-Jondro

Szanowni Rodzice!

W związku z przeprowadzonym referendum strajkowym informuję, że w sytuacji
OGŁOSZENIA STRAJKU NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OŚWIATY
od poniedziałku 8 kwietnia 2019 roku w szkole mogą zostać zawieszone zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze ze względu na brak możliwości zapewnienia wychowankom właściwej opieki.


Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje prawo do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.

Prosimy o uważne śledzenie bieżących informacji w mediach oraz na e- dzienniku. Prosimy o wyrozumiałość dla trudnej sytuacji.


Z poważaniem
Grażyna Szarpak-Jondro
Dyrektor SP13

 

 

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Nabór dotyczy wszystkich dzieci siedmioletnich, które obecnie uczęszczają do przedszkola oraz wszystkich chętnych dzieci sześcioletnich (nawet tych, które już potwierdziły woli kontynuacji edukacji przedszkolnej, a teraz rodzice zmienili zdanie).

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 2 kwietnia (od godz. 8.00) do 17 kwietnia br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny     rybnik.elemento.pl    , z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły.

Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców jest dostępna od 2 kwietnia (od godz. 8.00) do 17 kwietnia br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl.

Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”. We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 30 kwietnia (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół).

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 30 kwietnia do 10 maja br. (do godz. 15.00).

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiej w Szkole Podstawowej nr 10 (Zespół Szkół Sportowych) oraz wielodyscyplinowej (piłka nożna, lekkoatletyka i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie.

 

Ubezpieczenie ucznia

Informujemy, że Szkoła nie prowadzi żadnych działań związanych z ubezpieczeniem NNW uczniów. Dodatkowe ubezpieczenie jest indywidualną decyzją  Rodzica. Szkoła nie wymaga ani nie zbiera informacji o fakcie lub miejscu ubezpieczenia dziecka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. 1 Maja 51.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp13@onet.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach