Wizyta studyjna

2018-05-30

Edukacja regionalna inaczej

30 maja w ramach edukacji regionalnej odbyła się wizyta studyjna klas czwartych po obszarach rewitalizacji w Rybniku, czyli po fragmentach dzielnic Niedobczyce, Niewiadom, Śródmieście, Paruszowiec – Piaski i Chwałowice.
W Niedobczycach rewitalizowane jest osiedle Rymer powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieczynnej już kopalni „Rymer” wpisane do rejestru zabytków.
W Niewiadomiu to osiedle Gustawa Morcinka wraz z najbliższym otoczeniem obejmującym kompleks budynków Zabytkowej Kopalni „Ignacy” z okresu 1780 – 1920 oraz osiedle „Beata” powstałe na początku XX wieku w sąsiedztwie nieistniejącej już kopalni węgla „Szczęście Beaty”.
W dzielnicy Śródmieście, historycznie ukształtowane centrum miasta, o zróżnicowanych funkcjach wielkomiejskich, z największą liczbą obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej np. Zespół Szpitalny Juliusz.
Paruszowiec – Piaski: osiedla przy ulicy Słonecznej, Przemysłowej, Porucznika k. Ogrodowskiego wraz z otoczeniem – osiedla patronackie powstałe pod koniec XIX i na początku XX wieku dla pracowników nieistniejącej dziś Huty „Silesia” – objęte ochroną konserwatorską.
Chwałowice: zespół kolonii robotniczej przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem – osiedle patronackie powstałe na początku XX wieku dla pracowników kopalni „Donnersmarck” ( dziś KWK Chwałowice) – obszar ochrony konserwatorskiej.
Dzieci rozwiązywały karty pracy dla poszczególnych dzielnic, robiły wywiady ze spotkanymi mieszkańcami dzielnic, zwiedzały ciekawe miejsca. J.U.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach