Poloneza czas zacząć

2019-06-19

Nasi ósmoklasiści bardzo uroczyście żegnali się dzisiaj ze szkołą.
Rozpoczęli od poloneza, który zatańczyli w sposób dostojny i z wielkim przejęciem.
Pomysłodawczynią oraz autorem choreografii jest pani Hanna Filińska-Gabriel.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach