WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSYTUCJAMI W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

NASZA MISJA

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach