NR KONTA  RADY  RODZICÓW

PKO Bank Polski SA

67 1020 2472 0000 6202 0426 8645

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach