Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika - Chwałowic w Rybniku

ul. 1 Maja 51

44-206 Rybnik

 

telefon:  sekretariat       32 422 94 46 , 32 422 94 47

stołówka  wew.  45 lub 780 501 067

pedagog  wew.  37

świetlica szkolna   780 127 558

 

 

e-mail: sp13@onet.eu

 

 

Inspektor ochrony danych: Joanna Bernacka

kontakt z inspektorem ochrony danych: sp13@onet.eu

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach