doc
plik doc - 50 KB
doc
plik doc - 27.5 KB

♣ Godziny pracy biblioteki:

 

poniedziałek 7.45 - 14.45

wtorek   7:45 - 11:30

środa     7:45 - 15:15

czwartek   8:45 - 14:45

piątek    8:00 - 14:15

Ubezpieczenie ucznia

Informujemy, że Szkoła nie prowadzi żadnych działań związanych z ubezpieczeniem NNW uczniów. Dodatkowe ubezpieczenie jest indywidualną decyzją  Rodzica. Szkoła nie wymaga ani nie zbiera informacji o fakcie lub miejscu ubezpieczenia dziecka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. 1 Maja 51.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp13@onet.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach