Ogłoszenia

INFORMACJE dotyczące organizacji konsultacji i zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów SP 13

Proszę zapoznać się ze wskazaniami przed przyjściem do szkoły. Każdy uczeń zobowiązany jest do przyniesienia oświadczenia o stanie zdrowia i zgodzie na pomiar temperatury. Oświadczenie do pobrania, w razie problemu z pobraniem druku można je napisać odręcznie na wzór szkolnego.

♣  TERMIN I GODZINY KONSULTACJI DLA KLASY VIII

 

CZWARTEK:

język polski   9:30  -  10:30    sala 24

język angielski   10:30  -  11:30    sala 22

matematyka   11:00  -  12:00    sala  21

♣ Terminy konsultacji   od    02.06.2020r.

     LP.

Nazwisko nauczyciela

Termin konsultacji

1.

Agopsowicz Beata

wtorek 9,00-10,00

2. 

Balon Sabina

poniedziałek 8,30-9,30

3.

Filec Barbara

czwartek 9,00-10,00

4. 

Filec Magdalena

piątek 10,00-11,00

5. 

Filińska-Gabriel Hanna

czwartek 9,00-10,00

6. 

Filiks Anna

wtorek 10,30-11,30

7.

Franusiak Marek

wtorek 10,00-11,00

8.

Gierczak Aleksandra

wtorek 8,30-10,30

9. 

Grosman Alicja

piątek 9,00-10,00

10 

Holona Marek

wtorek 11,00-12,00

11 

Jurczykowska Dorota

środa 10,30-11,30

12 

Kotas Dorota

wtorek 11,30-12,30

13.

Krawczyński Marcin

środa 8,30-9,15

14.

Kubica Aleksandra

czwartek 9,00-10,00

15.

Kurasz Jolanta

czwartek 9,00-10,00

16.

Kuś Agnieszka

czwartek 9,30-10,30

17. 

Kwiatkowska Bożena

czwartek 9,00-10,00

18. 

Latusek Magda

czwartek 8,30-9,30

19. 

Majewska Agnieszka

wtorek 14,30 -15,30

20.

Mamnicka-Pytlik Monika

czwartek 10,00-11,00

21. 

Michalik Magdalena

czwartek 11,00-12,00

22. 

Piechota Anna

czwartek 10,30-11,30

23.

Piełka Danuta

środa 11,30-12,30

24.

Seemann Janina

wtorek 11,00-12,00

25. 

Skowronek Brygida

czwartek 9,30-10,30

26. 

Sobik Joanna

środa 10,30-11,30

27.   

Szczęsny Aleksandra

wtorek 9,30-10,30

28.

Urban Justyna

środa 11,00-12,00

29. 

Zator Rafał

czwartek 12,30-13,30

 

♣ Dyżur biblioteki:

wtorek   8:15 - 11:30

środa     8:15 - 11:30

czwartek   8:15 - 11:30

piątek    8:30 - 11:30

 

 

 

Nowe terminy naboru do klas pierwszych

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 227/2020
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020
godz. 8.00      do    16.06.2020   godz. 15.00


2. Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej i oddziału mistrzostwa sportowego (w której obowiązują próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020 godz. 8.00 3.06.2020 godz. 15.00
3. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 4.06.2020 godz. 8.00 10.06.2020
godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 15.06.2020 godz. 10.00


5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2.03.2020 godz. 8.00      do     17.06.2020 godz. 15.00


6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 18.06.2020 godz. 10.00


7. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym    od   18.06.2020 godz. 10.00      do     23.06.2020  godz. 15.00


8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 24.06.2020 godz. 10.00

 

 

UWAGA!

 

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021

  1. Do klas pierwszych szkół podstawowych zapraszamy wszystkie dzieci siedmioletnie oraz wszystkie chętne dzieci sześcioletnie, które obecnie uczęszczają do przedszkola.
  2. W tym roku wszystkie 32 szkoły podstawowe prowadzą nabór do klasy pierwszej (w tym 31 szkół obwodowych).
  3. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br.(do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

  1. Dla kandydatów, którzy nie chcą uczęszczać do swoich szkół obwodowych postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) rybnik.elemento.pl

a)    Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.

b)    We wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej można wskazać trzy szkoły. Należy tam określić kolejność wybranych szkół (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

c)    Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane będą 27 marca (listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych szkół).

d)    Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tej szkoły w terminie od 27 marca do 3 kwietnia br. (do godz. 15.00).

  1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy chcą uczęszczać do klas sportowych – szachowej w Szkole Podstawowej nr 2 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10), żeglarskiejw Szkole Podstawowej nr 10 (Zespół Szkół Sportowych) oraz wielodyscyplinowej (piłka nożna i judo) w Szkole Podstawowej nr 31 (Zespół Szkół nr 3) jest prowadzone w krótszym terminie. Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 2 marca (od godz. 8.00) do         13 marca br. (do godz. 15.00) więcej informacji w szkole.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji klasa sportowa nie może liczyć mniej niż 20 uczniów. Zatem klasa taka nie powstanie, jeżeli grupa co najmniej 20 kandydatów nie zaliczy pozytywnie próby sprawności fizycznej.

 

Ubezpieczenie ucznia

Informujemy, że Szkoła nie prowadzi żadnych działań związanych z ubezpieczeniem NNW uczniów. Dodatkowe ubezpieczenie jest indywidualną decyzją  Rodzica. Szkoła nie wymaga ani nie zbiera informacji o fakcie lub miejscu ubezpieczenia dziecka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. 1 Maja 51.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp13@onet.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach