Ogólne zasady użyczenia i wynajmu sali gimnastycznej

w Szkole Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic

w Rybniku

 

  1. Sala gimnastyczna w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na prowadzenie zajęć z uczniami naszej Szkoły realizowanych w formie Szkolnego Koła Sportowego, wszelkich zajęć prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego  i innych nauczycieli.

 

  1. Przy wynajmie sali pierwszeństwo mają rybnickie kluby sportowe, realizujące zajęcia z uczniami naszej Szkoły.

 

  1. W drugiej kolejności wynajmuje się salę na potrzeby klubów sportowych z terenu miasta Rybnika, które prowadzą zajęcia zmłodzieżą spoza Szkoły.

 

  1. Następnie wynajmuje się salę gimnastyczną klubom sportowym z terenu miasta Rybnika, które zajmują się szkoleniem dorosłych.

 

  1. Innym podmiotom (np. klubom sportowym spoza miasta Rybnika) oraz osobom prywatnym wynajmuje się salę gimnastyczną po cenach komercyjnych według dostępności.

 

  1. Z każdym podmiotem wynajmujący spisuje się umowę najmu.

 

  1. Godziny wynajmu (tylko w dni powszednie) ustalane są indywidualnie  z wynajmującym.

 

  1. Stawkę odpłatności za godzinę wynajmu sali gimnastycznej określa stosowne Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika.

 

 

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

        Rybnik, 20.02.2023r.                                                   G.Szarpak-Jondro

                                                                            

NABÓR

W związku z naborem do klas pierwszych na rok szkolny 2023-24 w dniu 09.03.2023r. (czwartek) w naszej szkole odbędzie się spotkanie dla dzieci i rodziców. Chętnych do obejrzenia szkoły i jej oferty zapraszamy na godzinę 15:00.

Prezydent Miasta Rybnika zarządzeniem 16/2023 z dnia 11.01.2023 ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów rybnickich placówek oświatowych: SP-34 oraz ZST. Dla zainteresowanych linki z zarządzeniem:
 
https://edukacja.rybnik.eu/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-rybnickich-jednostek-systemu-oswiaty-2/


https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=75330

ZASADY przyjmowania uczniów cudzoziemskich do szkoły

 przydatne linki:

 

https://fed.org.pl/pomoc-dla-ukrainy-edukacja/

rtf
plik rtf - 84 KB
rtf
plik rtf - 68.1 KB

NABÓR do klas PIERWSZYCH na rok szkolny 2022/23

 

Nabór elektroniczny do szkoły (logowanie do systemu) zostanie uruchomiony 1 marca 2022r. godz. 8.00. Zakończenie rejestracji w systemie - 18 marca 2022r. godz. 15.00.

Rodzice dzieci, które rozpoczną edukację od września 2022r. samodzielnie rejestrują swoje dzieci poprzez witrynę internetową i za jej pomocą drukują wypełniony wniosek, który po podpisaniu przez obojga rodziców należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Adres strony logowania: www.rybnik.elemento.pl

Lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły zostanie opublikowana 25 marca 2022r.  godz. 10.00.

Rodzice dzieci spoza obwodu w dniach od 25.03.2022r. od godz. 10.00 do 04.04.2022r. do godz. 15.00 - muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane .

JEŻELI RODZIC NIE ZŁOŻY POTWIERDZENIA WOLI W WYŻEJ WYMIENIONYM TERMINIE JEST TO RÓWNOWAŻNE Z REZYGNACJĄ MIEJSCA W SZKOLE.

Dnia 06.04.2022r. godz.10.00 - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci do danej szkoły.

 

 

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia

Poniżej link do strony MEiN - list ministrów do Rodziców w sprawie szczepień dla dzieci w wieku 5-11 lat:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Dzień 2 listopada, czyli Dzień Zaduszny, jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu dostępna jest opieka świetlicowa dla dzieci. Obiad zgodnie z zamówieniami ( informacja do p.intendentki do piatku 29.10.21r. ).

Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych znajduja się w zakładce "Dla uczniów i rodziców".

 

doc
plik doc - 50 KB
doc
plik doc - 27.5 KB

♣ Godziny pracy biblioteki:

 

poniedziałek 7.45 - 14.45

wtorek   7:45 - 11:30

środa     7:45 - 15:15

czwartek   8:45 - 14:45

piątek    8:00 - 14:15

Ubezpieczenie ucznia

Informujemy, że Szkoła nie prowadzi żadnych działań związanych z ubezpieczeniem NNW uczniów. Dodatkowe ubezpieczenie jest indywidualną decyzją  Rodzica. Szkoła nie wymaga ani nie zbiera informacji o fakcie lub miejscu ubezpieczenia dziecka.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. 1 Maja 51.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole,
a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Szkoły.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Szkoła przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Szkoła wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku, ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: sp13@onet.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach