Szkoła położona jest w peryferyjnej dzielnicy Rybnika, w Chwałowicach. W pobliżu znajdują się domy jednorodzinne, familoki i niskie bloki. Dzieci pochodzą z różnych rodzin: jednopokoleniowych, wielopokoleniowych. W bliskiej odległości od placówki jest kościół parafialny, Poczta Polska, siedziba Rady Dzielnicy z biblioteką, nieco dalej KWK „Chwałowice” i zakłady pracy z nią powiązane. W centrum dzielnicy działa Dom Kultury i świetlica środowiskowa.
      Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, wyposażoną w niezbędne środki dydaktyczne. Sale są wyposażone w sprzęt IT, dostępne są sale do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i ruchowych dla klas młodszych, biblioteka z centrum multimedialnym, sala teatralna, zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, boiska) oraz place zabaw. W szkole działa świetlica, stołówka, sklepik.
       Uczniowie klas młodszych uczą się w tzw. starej części, zaś klasy starsze w nowej. Obecnie uczy się tu 231 uczniów w klasach I-VIII.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach