Dyrekcja

 

Dyrektor:  mgr Grażyna Szarpak - Jondro  

Z-ca dyrektora:  mgr Dorota Kotas  

 

 Grono pedagogiczne liczy 31 nauczycieli.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach