Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie!!!

Konkurs przebiega w pięciu etapach.

Pierwszy etap szkolny trwa od listopada 2022r. do 22 grudnia 2022r.

Regulamin etapu szkolnego konkursu

  1.     Uczeń pobiera kartę zgłoszeniową z biblioteki szkolnej i zwraca ją wypełnioną w możliwie szybkim terminie (konieczne jest podanie adresu e-mail, w celu aktywacji indywidualnego konta uczestnika).
  2.     Po wypełnieniu i zwrocie do biblioteki karty zgłoszeniowej, uczeń wypożycza książkę z listy oraz zabiera do wypełnienia test dotyczący wybranej książki. Ważne: uczestnik, który uczestniczył w konkursie w ubiegłym roku szkolnym, nie może ponownie wypełniać testów do tych samych książek, co w ubiegłym roku - należy wybrać inne książki z listy.
  3.     Wypełniony i podpisany test uczeń zwraca do biblioteki. Uczeń wypełnia test samodzielnie. Za każdy prawidłowo rozwiązany test uczeń może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Zaliczenie testu jest równoznaczne ze zdobyciem 1 sprawności. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia to 5 (liczba książek do przeczytania w pierwszym etapie konkursu).

Dopuszcza się możliwość zdobycia ostatniej, piątej sprawności poprzez wykonanie ilustracji do książki konkursowej lub napisanie do niej recenzji.

  1.     Uczestnik konkursu wypełnia test do danej książki tylko jeden raz.
  2.     Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczeń może kontynuować udział w konkursie – czytając inne książki z listy i wypełniając do nich testy.
  3.     Uczniowie, którzy zdobędą 5 sprawności do 22 grudnia 2022r., przechodzą do szkolnego finału.

 

Szkolny finał (drugi etap konkursu) – test kwalifikacyjny do etapu powiatowego „Wielkiej Ligi Czytelników” odbędzie się:

- 9 stycznia 2023r. dla kategorii wiekowych klas IV-VI i VII-VIII,

- 10 stycznia dla kategorii klas I-III.

Książki do testu kwalifikacyjnego:

- kategoria klas I-III: "Afryka Kazika" Łukasz Wierzbicki, rozdziały od 1 do 24

- kategoria klas IV-VI: "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" Rafał Kosik, rozdziały od 1 do 3 do strony 102 (do słow "Ta koncepcja też jest warta rozważenia - powiedział szybko Net, a Felix przytaknął.")

- kategoria klas VII-VIII "Kamienie na szaniec" Aleksander Kamiński, rozdziały od "Słoneczne dni" do "Celestynów" włącznie.

 

Etap powiatowy (trzeci) odbędzie się 28 lutego 2023r. (test drużynowy online).

Etap wojewódzki (czwarty)- 28 marca 2023 r. (test drużynowy online)

Etap ogólnopolski (piąty - finał) - 11 maja 2023 r. (test drużynowy online)

 

Uwaga!

Uczniowie klas pierwszych i drugich, mający trudność z przeczytaniem całej książki, mogą skorzystać z pomocy rodziców (wskazane jest nawet wspólne czytanie książek przez rodziców i dzieci w młodszym wieku szkolnym).

Jeżeli uczeń nie rozumie pytania, może poprosić rodziców o wytłumaczenie. Rodzice mogą wyręczyć uczniów klas I w zapisaniu odpowiedzi.

Jeżeli uczeń nie posiada w domu słowników potrzebnych do rozwiązania niektórych zadań z testu, może te zadania rozwiązać w bibliotece szkolnej, korzystając z odpowiednich słowników.

 W załączniku listy książek dla trzech tategorii wiekowych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

NA ETAPIE SZKOLNYM NAGRODY DLA KAŻDEGO FINALISTY!

 

Szkolni koordynatorzy konkursu:

mgr Izabela Przeliorz, mgr Brygida Skowronek, mgr Dorota Jurczykowska

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

1. Biblioteka jest czynna codziennie.

2. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów, nauczycieli i pracowników.

3. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

4. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze lub w katalogu tradycyjnym.

5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.

7. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.

8. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.

9. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

12. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

13. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

Godziny pracy biblioteki:

 

poniedziałek  8.30 - 16.00

wtorek          9.00 - 14.25 (13.30 - 14.25 zajęcia czytelnicze)

środa            7.50 - 14.20 (13.30 - 14.20 zajęcia czytelnicze)

czwartek       8.50 -14.20

piątek           7.50 - 12.55

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach