Ogólnopolski Konkurs Promujący Czytanie "CzytaMY"

 

Nasza szkoła w ramach programu "Ratownicy Czytelnictwa" przystąpiła do III Ogólnopolskiego Konkursu Promującego Czytanie "CzytaMY", organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 33 w Katowicach. Do pierwszego etapu konkursu w naszej szkole przystępują wszystkie klasy od I do VII. W pierwszym etapie nauczyciele będą czytali głośno uczniom książki: 

kl. I-III: "Opowieści o tym, co w życiu ważne" M. Michalaka

kl. IV-VI: "Już, już!" K. Wasilkowskiej

kl. VII: "Wyspa mojej siostry" K. Ryrych.

Następnie zostanie przeprowadzona lekcja dotycząca treści książki i podane zostaną tematy prac plastycznych lub literackich dla poszczególnych kategorii wiekowych. Prace nie są obowiązkowe, wykonują je chętni uczniowie, należy je oddać do 1 marca do biblioteki szkolnej. Prace nagrodzone na szkolnym etapie zostaną wysłane na etap ogólnopolski. 

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

1. Biblioteka jest czynna codziennie.

2. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów, nauczycieli i pracowników.

3. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

4. Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerze lub w katalogu tradycyjnym.

5. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.

7. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie lub na podstawie karty bibliotecznej nauczyciela.

8. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.

9. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

12. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

13. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

Godziny pracy biblioteki:

 

poniedziałek  8.45 - 14.45 (14.45 - 15.45 - godzina konsultacji)

wtorek          8.45 - 14.30

środa            8.45 - 14.30

czwartek       8.30 -14.30 (11.30 - 12.30 - zajęcia czytelnicze na świetlicy)

piątek           7.45 - 14.15 (7.45 - 8.45 - zajęcia czytelnicze na świetlicy)

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach