2021-03-01

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zajęcia w szkole dla uczniów klas IV - VIII są zawieszone do 28 lutego 2021 roku.


Zajęcia w klasach IV - VIII prowadzone są poprzez kształcenie zdalne. Uprzejmie prosimy o codzienne sprawdzanie dziennika elektronicznego, stały kontakt z nauczycielami oraz zgłaszanie wszelkich problemów wychowawcom klas. Ufamy, że uczniowie, przy naszym wspólnym wsparciu, zaangażowaniu i pomocy, doskonale poradzą sobie z nauką w domu.

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktualizacja-wytycznych-men-mz-gis-dla-szkol-oraz-zalecen-dla-dyrektorow-szkol-ze-stref-zoltej-i-czerwonej

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach