2020-09-28

Godziny wejścia klas do szatni.

kl.I-III

8.00    3a,3b

8.07    2a,2b

8.15    1a,1b

Poniedziałek                                                         

7.45   6a, 8b

7.50    7b,6b

7.55    7a,5a, 8a

8.45    4a,4b

Wtorek

7.45     4b, 7b

7.50     4a, 7a

7.55     8a, 8b

8.45     6a, 6b, 5a

Środa

7.45     4b, 7b, 6b

7.50     4a, 7a, 6a

7.55     8b, 8a, 5a

Czwartek

7.45     7b, 6b

7.50     7a, 6a, 4b

7.55     8b, 8a, 5a

8.45     4a,

Piątek

7.45      4b, 7b, 6b

7.50      4a, 7a, 6a, 

7.55       8b, 8a, 5a, 

8.45      

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach