Akcja profilaktyczna: # Wirusoochrona

2021-02-12

Uczniowie klas młodszych naszej szkoły przystąpili do akcji informacyjno - edukacyjnej pn. WIRUSOOCHRONA pod patronatem Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo - wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

1. # WIRUSOOCHRONA # LEKCJA HIGIENY

Oswajamy wirusa.

Jak się chronić przed wirusem?

" krótki film o wirusie" na literę K. i o żmii

https://www.youtube.com/watch?v=HOmx90NbvuM&t=2s

2. O wirusie śpiewająco: Piosenka: "Przegoń wirusa".

https://www.youtube.com/watch?v=QT2bnINDx4

3. Właściwe jedzenie ma znaczenie.

4. Ruch i zabawa dla dzieci ważna sprawa.

5. Mali ratownicy - uczymy się zasad pierwszej pomocy.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach