Organizacja pracy Szkoły do 30.04.2021 - AKTUALIZACJA

2021-03-19

Zajęcia zdalne dla klas I-VIII do dnia 30 kwietnia 2021r.

 

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MEiN z 18 marca 2021r. warunkiem jest wniosek uprawnionych rodziców.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 

Aktualizacja rozporządzenia oraz wzór wniosku obowiązujący od dnia 29.03.2021r.

Tekst rozporządzenia MEiN z dnia 26.03.2021r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Wzór wniosku o opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III do pobrania w zakładce "Dla uczniów i rodziców"

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach