Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do SP 13 na rok szkolny 2021/22

2021-03-31

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Listy umieszczone zostają na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu oraz na stronie Szkoły w zakładce OGŁOSZENIA (podstawa prawna COVID) jako plik do pobrania.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach