Ostrava - Centrum Nauki i Techniki

W ramach projektu "Z matematyka na Ty" uczniowie z klas VI, VII i VIII pojechali do czeskiego centrum nauki poprzez doświadczenia i zabawę. Było ciekawie, twórczo, ekscytująco, pięknie i śmiesznie. Doświadczenia z suchym lodem, wybuchy wodoru, skanowanie swego ciała, usg, wytwarzanie prądu do rzutnika, tworzenie fali dźwiękowej, doświadczenia z optyki, flora, fauna...

Atrakcja 

W  ramach projektu uczniowie uczestniczący w zajęciach mają okazję wybrać się w kosmiczną podróż.

Uczniowie klas I-VI posłuchają astronoma, opowiadajacego i pokazującego, co kryje przestrzeń kosmiczna. Uczniowie klas VII-VIII odbęda lekcję w planetarium.

 

pdf
plik pdf - 1.5 MB
pdf
plik pdf - 278.1 KB

To już było...

Nabór na tzw. Uniwersytet Przyrodniczy - uczniowie klas V-VIII

27 X   "Matematyka bez kalkulatora - ciekawostki matematyczne"

10 XI  "Co w trawie piszczy - bliskie spotkania z przyroda"

          "Z matematyką w plecaku - wędrówki po krainie ekonomii"

wykaz zajęć realizowanych w ramach projektu

„Spotkania z bajką” zajęcia psychoedukacyjne gr. I
„Explore English grupa 1” zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
„Matematyczne wyzwania” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze edukacja wczesnoszkolna
„Zobaczyć matematykę w przyrodzie” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze edukacja wczesnoszkolna
„Widnokrąg grupa 1” Kółko przyrodniczo- matematyczne II etap edukacji
„Widnokrąg grupa 2” Kółko przyrodniczo- matematyczne II etap edukacji
„Przyrodnicze zabawy z matematyką” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze edukacja wczesnoszkolna
„Cyferki pod lupą” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze edukacja wczesnoszkolna
„Przygoda z matematyką” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze edukacja wczesnoszkolna
„Widnokrąg grupa 3” Kółko przyrodniczo- matematyczne II etap edukacji
„Spotkania z bajką” zajęcia psychoedukacyjne gr. II
„MATMIX 4” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze
„MATMIX 5” zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze
„Matematyczni detektywi” kółko matematyczno-przyrodnicze
„Zielona matematyka” kółko matematyczno-przyrodnicze

W  ramach projektu „ Z Matematyką na Ty” odbywa się wiele zajęć rozwijających umiejętności i talenty uczniów.

A oto refleksje kilku prowadzących.

Kółko matematyczne „Matematyczni detektywi”

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności matematyczno-przyrodniczych. Aby to osiągnąć, stosuję różnorodne metody aktywizujące, które pozwalają uczniom zdobywać własne doświadczenia w zakresie podstawowych pojęć matematycznych. Uczą się dostrzegać matematykę w otaczającym świecie oraz wykorzystywać ją w praktyce. Uczniowie bawią się w sklep, dokonują pomiarów za pomocą miary krawieckiej, odczytują temperaturą na termometrach. Często pracują w parach lub małych grupach. Planując zajęcia, wykorzystuję naturalną ciekawość poznawczą dzieci, potrzebę doświadczania i radość z odkrywania. Uczniowie w trakcie zajęć rozwiązują ciekawe łamigłówki, grają w gry dydaktyczne, tworzą gry i układanki, kodują, uczą się przez zabawę. Tworzą Matematyczne Biuro Detektywistyczne, które musi rozwiązać matematyczne zagadki, aby dojść do prawdy. W ramach zajęć przyrodniczych wykonują ciekawe doświadczenia oraz pomiary i obserwacje. Próbują stawiać hipotezy i wyciągać wnioski. Podczas każdych zajęć znajduję czas na zabawę związaną z matematyką, np. Bingo, Milczek matematyczny, wyliczanki matematyczne, puzzle, domino.

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze „Zielona matematyka”

Program zajęć matematyczno -przyrodniczych „Zielona matematyka” jest adresowany do uczniów klas pierwszych interesujących się zjawiskami przyrodniczymi, światem roślin i zwierząt oraz lubiących rozwiązywać zadania matematyczne. Ma na celu wyrabianie w nim ciekawości, zwrócenie uwagi na to, czego samo jeszcze nie dostrzegło, prowokowanie i motywowanie dziecka do stawiania pytań, uczenie poszukiwania odpowiedzi, a także zachęcanie do prowadzenia obserwacji i badań oraz pogłębiania wiedzy z zakresu poznanych zagadnień i rozbudzanie zainteresowań matematycznych. Uczniowie w ramach zajęć zdobywają i poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności bezpośrednio doświadczając świata przez obserwację, eksperymentowanie i poszukiwanie.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze „Przygoda z matematyką”

Zajęcia matematyczne przeznaczone są dla dzieci z orzeczeniami, dostosowaniami wymagań oraz z trudnościami w rozumowaniu pojęć matematycznych. Nadrzędnym celem jest zniwelowanie różnic pomiędzy uczniami zdolnymi a dziećmi osiągającymi niższe rezultaty w zakresie edukacji matematycznej. Dobór treści, metod, form oraz środków dydaktycznych jest dla uczniów atrakcyjny. Dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę. Podczas zajęć wykorzystywane są gry planszowe oraz multimedialne, zabawy matematyczne, ruchowe, konstrukcyjne. Uczniowie rozwiązują odpowiednio dobrane karty pracy, łamigłówki, układają puzzle. Największym zainteresowaniem cieszą się klasyczne klocki LEGO oraz zajęcia z kodowania. Podczas spotkań panuje swobodna atmosfera, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze „Widnokrąg” w klasach IV – VI

Na zajęciach w większości pogłębiamy zagadnienia, na które nie było czasu na lekcjach przyrody czy geografii. W zależności od życzeń uczniów, ponieważ to głównie oni mówią, na jaki temat chcą rozmawiać, jakie doświadczenia chcieliby zrobić. Gdy jakichś doświadczeń nie można zrobić w klasie z powodu braku potrzebnych składników lub bezpieczeństwa, szukamy pomocy w Internecie. Wykonujemy karty pracy, analizujemy różne wykresy, czytamy mapy. Uczniowie dzielą się swoimi przeżyciami z wyjazdów wakacyjnych. Czasami uczniowie coś wyczytają w Internecie, np. o czarnej dziurze, anomalii pogodowej, tsunami, wybuchu wulkanu, końcu świata itp.; wtedy dyskutujemy na dany temat, weryfikujemy dane, zastanawiamy się, gdzie można poszukać wiarygodnych wiadomości.
Kiedy za oknem jest korzystna pogoda, uczniowie chcą iść w teren. Okazuje się wtedy, że nawet w ich miejscu zamieszkania są miejsca, które warto poznać lub odkryć na nowo. Powtarzamy sobie przy okazji elementy krajobrazu, nazwy roślin zielnych i drzew, ptaków, obserwujemy zmiany jakich dokonał człowiek, czasami uczniowie zadają pytania napotkanym osobom o zmiany w krajobrazie i o konsekwencje tych zmian.
W szóstej klasie uczniowie lubią grać w „Państwa i miasta”. Często mówią innym, że na zajęciach „nic nie robią, tylko grają”. Mają do wykorzystania konkretne mapy w atlasie i na nich wyszukują miasta , państwa, rzeki, góry, rośliny, zwierzęta, których nazwa zaczyna się na wylosowaną literę. Często odkrywają śmieszne dla nich nazwy lub trudne do wypowiedzenia.
Uczniowie na te zajęcia przychodzą zmęczeni po lekcjach, dlatego nie powinny być dla nich dodatkowym obciążeniem. Prowadzone są „na luzie”, ale myślę, że zajęcia te poszerzają ich horyzonty.

Zajęcia z matematyki „MATMIX” 4, 5, 6

Zajęcia mają głównie charakter wyrównawczy. Powołano trzy grupy uczniów, którzy podczas tych zajęć mają szansę nadrobienia zaległości, przećwiczenia umiejętności nabywanych w czasie lekcji, a także przekonania się, że matematyka nie taka straszna.
Grupy są małe, więc nauczyciel ma możliwość indywidualizacji pracy z każdym z uczestników.
Dla uatrakcyjnienia wykorzystuje się techniki IT, tablice multimedialną, smartfony.
Dzieci rozwiązują wcześniej przygotowane quizy w aplikacji Quizizz. Często pracują w grupach, układając puzzle liczbowe lub grając w gry dydaktyczne. Największym powodzeniem cieszą się minikonkursy, które polegają na tym, że uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania.
Zadania przygotowane do konkursu korelują z realizowanym podczas lekcji materiałem. Sam konkurs jest nieskomplikowany, ale ma ogromne znaczenie dla uczniów, ponieważ w zajęciach wyrównawczych biorą udział raczej ci uczniowie, którzy mają trudności w uczeniu się matematyki, a tutaj okazuje się, że mogą uczestniczyć nawet w konkursie matematycznym. Przy okazji uczą się oceniania własnych możliwości, podejmowania decyzji oraz konsekwencji w wykonywaniu zadań.
Podczas zajęć wykorzystywanych jest wiele pomocy dydaktycznych, takich jak modele brył, waga, plansze ułamkowe, domina liczbowe, a nawet czekolada, która pomaga w zrozumieniu pojęcia ułamka.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach